دوره های مهارتهای شغلی تجهیزات پزشکی

 

مهندسی پزشکی کاربرد علوم مهندسی در حوزه پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری ها است. حوزه مهندسی پزشکی به دنبال برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه طراحی، ساخت و نگهداری تجهیزات و ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها به کمک علوم مهندسی است.

مهندسی پزشکی یک تخصص بین رشته ای است که علاوه بر کاربردهای زیاد آن در تشخیص و درمان، ارتباط نزدیکی با بسیاری از علوم دیگر دارد، این امر باعث افزایش پیچیدگی و جذابیت حوزه مهندسی پزشکی شده است.

جهاددانشگاهی بازار کار اقدام به دریافت مجوز جهت صدور گواهینامه   دوره های نابرده از معاونت آموزشی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی می باشد

که اقداماتی از زمینه درحال انجام است.

 

 

 

 

 

 

دوره آموزشی ویژه

#مهندسی_پزشکی برای ورود به

#بازار_کار با تخفیف ویژه اولین دوره با اعطای # گواهینامه معتبر از

#جهاددانشگاهی

 

#مهلت ثبت نام 8 بهمن ماه

 

 

جدول دروس

 

 

 
 
 
پرشیا سافت
دی ان ان