سرفصل ها:

 1. فن بیان : مخارج حروف ، توقف بین کلمات، آوای حروف، درست خوانی و احساس در کلمات مهندسی کلمات                                                                                  
 2. ارتباطات کلامی و غیر کلامی  ، زبان بدن (از جانب سخنران و از جانب مخاطبان)      
 3. بهداشت صوت و راه های حفظ صدا و مراقبت از سیستم صوت و حنجره
 4. اعتماد به نفس با عزت نفس و راهکارهای رفع اضطراب در موقع سخنرانی     
 5. آواها در شعر خوانی- فراز و نشیب و انتقال حس در بین کلمات و شعر و تمرین در شعرخوانی با حس مناسب
 6. شناخت استودیو و اصطلاحات رسانه- تشریح واژه ها و اصطلاحات تخصصی در حوزه استودیو و رسانه
 7. فنون بلاغت و فصاحت کلام اشنایی با صنایع ادبی  و تمرین و ممارست در بلاغت کلام      
 8. فنون نگارش متن سخنرانی                                                          
 9. آسیب شناسی سخنرانی با اجرای عملی تک تک فراگیران                      
 10. اجرای عملی شیوه های سخنرانی                                                   
 11. اجرای صحنه تمرین عملی                                                                    

 

 
 
پرشیا سافت
دی ان ان